Pollenallergi

Foto: Johnér

Vid måttlig till svår allergisk snuva. När nässpray med bara antihistamin eller kortison inte hjälper tillräckligt.

DYMISTA Nässpray, suspension (azelastin + flutikasonpropionat) är ett receptfritt läkemedel vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk snuva om användningen av antingen nässpray med antihistamin eller kortikosteroid inte anses tillräcklig. Ska inte användas av barn under 18 år. DYMISTA ska endast användas vid graviditet och amning efter ordination av läkare. Kontakta läkare om du inte mår bättre efter 14 dagar. Läs bipacksedeln noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-6301900

Pollenallergi

 • Pollenallergi är vanligt under vår- och sommarhalvåret och beror oftast på allergi mot pollen från björk eller gräs. Ibland även gråbo.

  Om du under vår- och sommarhalvåret ofta har rinnsnuva, du täppt i näsan, nyser och/eller har kliande och irriterade ögon finns det risk för att du är allergisk mot pollen.1 Pollenallergi har ökat de senaste 20 åren och idag är cirka var femte svensk drabbad.1 Ofta visar sig de första symtomen i barndomen eller tonåren, och för många minskar besvären med åldern. Vanligast är det att man är allergisk mot pollen från björk eller gräs, men många andra lövträd och växter kan också ge besvär.1

 • Orsak till pollenallergi?

  Forskarna vet inte säkert vad som orsakar pollenallergi, men risken för att drabbas ökar om en eller båda föräldrarna har allergi.1,2 Om du misstänker att du är allergisk mot pollen kan du börja med att rådfråga ditt apotek. Kvarstår dina problem efter detta är det viktigt att kontakta läkare, så att dina besvär kan utredas ordentligt. Pollenallergi kan inte förebyggas helt, men det finns saker som du kan göra för att må bättre, Med rätt behandling behöver inte din livskvalitet bli lidande under pollensäsongen.

 • Hur länge varar pollensäsongen?

  Pollensäsongen varierar från år till år och från land till land.3 Den varierar även i Sverige men kan börja så tidigt som i mitten i januari och vara ända till i september.4

  Säsongen brukar delas in i olika besvärsperioder, eftersom olika pollentyper blommar vid varierande tidpunkter. Om man är allergisk tidigt om våren kan det exempelvis vara hasselpollen eller alpollen som är orsaken, eftersom dessa träd pollinerar tidigt på året.5 Under senvåren är det vanligt att få besvär av björkpollen.5 Från juni brukar gräspollen vara det stora problemet6 och i slutet av sommaren gråbopollen.

 • Allergisk snuva – allt du behöver veta

  Misstänker du att du har allergisk snuva?

  Om du ofta lider av nästäppa, nysningar, rinnsnuva och/eller irriterad näsa under vissa tider på året finns det en möjlighet att du har pollenallergi. Pollenallergi är en av de vanligaste allergierna. De senaste 20 åren har allergisk snuva blivit allt vanligare och idag lider omkring 500 miljoner människor i Europa av den, så du är verkligen inte ensam.1 De första symtomen på allergisk snuva uppträder ofta under barndomen eller tonåren. Forskare är inte säkra på vad som orsakar allergisk snuva, men risken för att utveckla allergisk snuva ökar om båda föräldrarna är allergiska.1,2

Fördelarna med Dymista

Läs mer om Dymista och hur den kan hjälpa dig att lindra din allergi.

Medicinskt granskad av Viatris Staff February 15, 2022

 • Referenser

  • 1. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, Denburg J, Fokkens WJ, Togias A, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy 2008; 63 Suppl 86:8-160.
  • 2. Alm B, Goksor E, Thengilsdottir H, Pettersson R, Mollborg P, Norvenius G, et al. Early protective and risk factors for allergic rhinitis at age 4(1/2) yr. Pediatr Allergy Immunol 2011; 22:398-404.
  • 3. Smith M, Jager S, Berger U, Sikoparija B, Hallsdottir M, Sauliene I, et al. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe. Allergy 2014; 69:913-23.
  • 4. D'Amato G, Spieksma FT, Liccardi G, Jager S, Russo M, Kontou-Fili K, et al. Pollen-related allergy in Europe. Allergy 1998; 53:567-78.
  • 5. Native and naturalized trees of Britain and Ireland.] Available from http://www.first-nature.com/trees/index.php.
  • 6. Annesi-Maesano I, Rouve S, Desqueyroux H, Jankovski R, Klossek JM, Thibaudon M, et al. Grass pollen counts, air pollution levels and allergic rhinitis severity. Int Arch Allergy Immunol 2012; 158:397-404.