Vanliga allergier

Vid måttlig till svår allergisk snuva. När nässpray med bara antihistamin eller kortison inte hjälper tillräckligt.

DYMISTA Nässpray, suspension (azelastin + flutikasonpropionat) är ett receptfritt läkemedel vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk snuva om användningen av antingen nässpray med antihistamin eller kortikosteroid inte anses tillräcklig. Ska inte användas av barn under 18 år. DYMISTA ska endast användas vid graviditet och amning efter ordination av läkare. Kontakta läkare om du inte mår bättre efter 14 dagar. Läs bipacksedeln noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-6301900

De vanligaste allergierna

 • Det finns många typer av allergier. Vilken allergi har du?

  Allergier som till exempel pollenallergi, astma och matallergi har nått epidemiska proportioner och ökar över hela världen.1 I Sverige lider en tredjedel av Sveriges befolkning av allergisk snuva.
  För många är symtomen besvärliga. Hela 67% av de tillfrågade patienterna i en europeisk studie visade sig ha måttlig till svår allergisk snuva där antingen sömn, arbete, skola, sport eller fritidsaktiviteter blev lidande. (Ref. :Canonica at al. A survey of the burden of allergic rhinitis in Europe. Allergy 2007)

  Det finns många olika typer av allergier och allergiska sjukdomar. De vanligaste allergierna är reaktioner mot pollen, husdjur, inomhuskvalster och livsmedel.3–5 Den allergi som du har beror på var i/på kroppen som symtom utvecklas. När allergisymtom uppträder i näsan har du troligtvis allergisk snuva.3 När allergier uppstår i lungorna är det sannolikt astma.6 Om allergier uppträder i huden är det eksem, kontakteksem eller nässelfeber (urtikaria).5

 • Vanliga allergier: Allergisk snuva

  Allergisk snuva kategoriseras beroende på vilken tid på året som du upplever detta och vad som utlöser dina symtom. Om dina allergisymtom endast uppträder under en viss tid av året så har du en säsongsbunden allergi (pollenallergi), men om de förekommer året runt har du en året-runt (perenn) allergi. De vanligaste utlösande faktorerna till symtom på pollenallergi är pollen (från träd, gräs, ogräs och blommande växter), husdjur (vanligtvis katter och hundar;), inomhuskvalster (som finns överallt i våra hem;) och mögel (finns i fuktiga miljöer;). Dina symtom, hur allvarlig din allergi är och vilken slags allergi du har är alla faktorer som avgör vilka läkemedel som kommer att passa bäst för dig t.ex. tabletter, nässpray eller ögondroppar.

 • Astma

  Många personer med pollenallergi har också astmasymtom som exempelvis hosta, andnöd och väsande andning, särskilt under dagar med mycket pollen i luften.3,7 Så många som 339 miljoner människor i hela världen har astma.8
  I Sverige beräknas ca 10% av befolkningen ha astma. (Ref. : Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: läkemedelsbehandling vid astma, 2015, Läkemedelsverket)

 • Matallergi och anafylaxi

  Matallergi är en annan vanlig allergi, särskilt bland barn. Vanliga livsmedel som kan utlösa är komjölk, ägg och nötter.4 Symtomen kan omfatta klåda i munnen, svullna läppar, nässelutslag, illamående, kräkningar och förstoppning.4

  I sällsynta fall är allergiska reaktioner mot livsmedel mycket allvarligare och leder till omfattande symtom i hela kroppen och som kallas anafylaxi eller anafylaktisk chock. Detta kan vara ett livshotande tillstånd om det inte behandlas och det kräver att man söker sjukvård omedelbart. (Anafylaxidokumentet 2015, svenska föreningen för allergologi (SFFA))

 • Vanliga allergier: hudallergi (kontakteksem)

  Kontakteksem är en typ av hudallergi som beror på direkt hudkontakt med en utlösande faktor. Det kan orsakas genom direktkontakt, av partiklar i luften, ångor och till och med solljus.9 Normalt uppträder symtomen inom 5-16 dagar efter hudkontakt och visar sig vanligen som ett utslag på den berörda kroppsdelen. Händerna är de som drabbas oftast, både utvändigt och mellan fingrarna. Nickel är en vanlig utlösande faktor, men andra utlösande faktorer omfattar parfymer och andra ämnen som har en stark doft. Att undvika den utlösande faktorn och skydda sig från de irriterande ämnena är nyckeln till en framgångsrik behandling.9

Pollenallergi

Läs mer om pollenallergi och hur du kan göra för att må bättre.

Medicinskt granskad av Viatris Staff February 15, 2022

 • Referenser

  • 1. Doğruel D, Bingöl G, Altıntaş DU, Seydaoğlu G, Erkan A, Yılmaz M. The Trend of Change of Allergic Diseases over the Years: Three Repeated Surveys from 1994 to 2014. Int Arch Allergy Immunol. 2017;173(3):178-182. doi:10.1159/000477726
  • 2. Global Atlas of Allergy. Published by the European Academy of Allergy & Clinical Immunolgoy. http://www.eaaci.org/GlobalAtlas/GlobalAtlasAllergy.pdf.
  • 3. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63 Suppl 86:8-160. doi:10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x
  • 4. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014;69(8):1008-1025. doi:10.1111/all.12429
  • 5. Sabin BR, Peters N, Peters AT. Chapter 20: Atopic dermatitis. Allergy Asthma Proc. 2012;33 Suppl 1:67-69. doi:10.2500/aap.2012.33.3553
  • 6. Global Strategy for Asthma Prevention and Treatment. 2018 Update. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf.
  • 7. Bousquet J, Vignola AM, Demoly P. Links between rhinitis and asthma. Allergy. 2003;58(8):691-706.
  • 8. Global Asthma Report. 2018 Update. http://www.globalasthmareport.org/Global%20Asthma%20Report%202018%20EMBARGOED.pdf.
  • 9. Jones R, Horn HM. Identifying the causes of contact dermatitis. The Practitioner. 2014;258(1772):27-31, 3.