Dymista Menu

Så här använder du Dymista®

Filmlängd: 35 sekunder

cover Play
  1. Första gången du använder Dymista® skall du aktivera pumpen. Skaka flaskan försiktigt i fem sekunder. Ta bort skyddslocket och tryck ned och släpp pumpen sex gånger tills du ser ett fint spraymoln.
  2. Snyt näsan för att rensa näsborrarna.
  3. Böj huvudet ned mot tårna och för in sprayspetsen i ena näsborren. Håll för den andra näsborren med ett finger.
  4. Tryck snabbt ned pumpen en gång och andas samtidigt försiktig in genom näsan. Upprepa i den andra näsborren.  Om du andas in försiktigt och inte böjer huvudet bakåt efter sprayning förhindrar du att läkemedlet rinner ner i halsen och ger en obehaglig smak.
  5. Efter användningen ska sprayspetsen torkas med en ren näsduk. Sätt därefter tillbaka skyddslocket.
  6. Kom ihåg att skaka Dymista® 5 sekunder innan varje användning. Om det har gått mer än sju dagar sedan du använde sprayen, skall pumpen återaktiveras genom att trycka ned och släppa densamma en gång.

Läs mer i bipacksedeln (FASS.se)

Dymista är indicerat för lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig.

*I det kliniska utvecklingsprogrammet jämfördes Dymista med intranasalt azelastin och intranasalt flutikasonpropionat vid måttlig och svår allergisk rinit.

Logga in

Register

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Ja Nej

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon