Dymista Menu

Varför behöver vi Dymista®

Spela Play

Prof Jean Bousquet, Chairman of ARIA Guidelines
Dr. Glenis Scadding, Past President of BASC

Dymista är indicerat för lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig.

*I det kliniska utvecklingsprogrammet jämfördes Dymista med intranasalt azelastin och intranasalt flutikasonpropionat vid måttlig och svår allergisk rinit.

Logga in

Register

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Ja Nej

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon